Mgr. Kateřina Sigmundová
Mgr. Petr Sigmund

advokáti

________________________________

advokátní kancelář,  Česká Lípa,  Jiráskova  614
tel.:  487 522 418,  fax:  487 824 015, e – mail:  info@aksigmundovi.cz

Mgr. Sigmundová  ID DS: t8xgdj6, ČAK: 04069;   Mgr. Sigmund ID DS: y3kgd8b, ČAK: 08636

   

ÚVOD   POSKYTOVANÉ
PRÁVNÍ SLUŽBY
  AKTUALITY   KONTAKTY       

Aktuality

Za podstatnou novinku v právní úpravě považujeme zrušení zákonného předkupního práva mezi spoluvlastníky. K tomu  došlo novelou občanského zákoníku, t. j. z. č. 89/2012 Sb.. Tato skutečnost tedy znamená, že spoluvlastník může svůj podíl bez dalšího volně převádět na jiné osoby. Pokud spoluvlastníci, a to zejména nemovitostí, chtějí zabránit nepříjemnému překvapení, že do spoluvlastnického vztahu se s nimi dostane naprosto cizí osoba, doporučujeme uvažovat o zřízení předkupního práva smlouvou s ostatními spoluvlastníky – formou věcného práva zapsaného do katastru nemovitostí.  Rozsah a podmínky takového předkupního práva budou sjednány právě v uvažované smlouvě, která by měla být – má-li mít zamýšlené účinky – vložena do katastru nemovitostí.